Śpiew tradycyjny — modele edukacji. Doświadczenia polskie i serbskie

Śpiew tradycyjny — modele edukacji. Doświadczenia polskie i serbskie

Publikacja pod tytułem „Śpiew tradycyjny — modele edukacji. Doświadczenia polskie i serbskie” jest swoistym podsumowaniem projektu „Masterklasy”, który odbywał się w Warsztatach Kultury w 2017 roku, a także zbiorem tekstów na temat edukacji formalnej i pozaformalnej śpiewu tradycyjnego, ukazujących doświadczenia polskie i serbskie, których przykładów trudno szukać w dotychczasowej literaturze.

Muzyka ludowa w edukacji małego dziecka

Muzyka ludowa w edukacji małego dziecka

Publikacja „Muzyka ludowa w edukacji małego dziecka” jest wynikiem doświadczeń pedagogicznych i badawczych, które autorka gromadziła w pracy z dziećmi z „Akademii przedszkolaka”. Wydanie obejmuje książkę oraz płyty CD i DVD.

Pieśń ludowa fundamentem edukacji muzycznej

Pieśń ludowa fundamentem edukacji muzycznej

Niniejsza pozycja jej autorstwa – Pieśń ludowa fundamentem edukacji muzycznej – składa się z dwóch części. Pierwsza przedstawia ogólnie fenomen pieśni ludowej oraz jej istnienie w twórczości artystycznej. Część druga sytuuje pieśń ludową w koncepcjach edukacyjnych, przede wszystkim koncepcji kodalyowskiej.

Krajki – tkane pasy z terenu Sokólszczyzny

Krajki – tkane pasy z terenu Sokólszczyzny

Wydawnictwo prezentujące tradycję wyrobu i wzornictwo krajek tkanych na wsiach w powiecie Sokólskim zostało bezpłatnie udostępnione w internecie. To efekt projektu realizowanego przez Podlaskie Stowarzyszenie Agroturystyczne przy współpracy Muzeum Ziemi Sokólskiej.

Elementarz tradycji Regionu Kozła

Elementarz tradycji Regionu Kozła

Interesujące pod względem graficznym jak i merytorycznym wydawnictwo, w przystępny sposób przybliża najmłodszym ludowe zwyczaje oraz tradycje muzyczne mieszkańców miasteczek i wsi na Zachodzie Wielkopolski skupionych w Regionie Kozła.

Ubiory ludowe i mieszczańskie ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu

Ubiory ludowe i mieszczańskie ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu

W wydawnictwie pokazano ponad 100 najcenniejszych eksponatów z kolekcji strojów ludowych Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. Współczesne fotografie eksponatów zostały zestawione ze zdjęciami archiwalnymi mieszkańców Sądecczyzny w świątecznych ubiorach oraz z opisami ubiorów wiejskich, pozostawionymi przez dawnych badaczy kultury ludowej.

Zwyczaje wielkanocne. Przywołówki dyngusowe na Kujawach

Zwyczaje wielkanocne. Przywołówki dyngusowe na Kujawach

Muzeum Etnograficzne w Toruniu wydało drugą płytę multimedialną z cyklu „Dziedzictwo niematerialne w województwie kujawsko-pomorskim”. Pierwsza, która ukazała się w ubiegłym roku, poświęcona była kujawskiemu zwyczajowi zapustnemu – „chodzeniu z kozą”. Tegoroczna płyta nosi tytuł „Zwyczaje wielkanocne. Przywołówki dyngusowe na Kujawach”