Wesele w Husowie. Śladami twórcy ludowego

Wesele w Husowie. Śladami twórcy ludowego

„Wesele w Husowie – śladami twórcy ludowego” to wyjątkowa publikacja wzbogacająca katalog polskiej literatury regionalnej. Książka zawiera materiały dotyczące wesela husowskiego zapamiętane i spisane przez Władysława Leniara, muzykanta, nauczyciela, społecznika z Husowa (woj. podkarpackie). Autorką i pomysłodawcą książki jest wnuczka Grażyna Sordyl.

Śląski garnek wartości. O etnokuchni, etnometodzie i etnohoryzontach nowoczesności

Śląski garnek wartości. O etnokuchni, etnometodzie i etnohoryzontach nowoczesności

Książka Anny Lerch-Wójcik, zatytułowana jako Pełny bonclok. Tradycje kulinarne w podmiejskich dzielnicach Jastrzębia Zdroju, powstawała formalnie w latach 2008-2018, a nieformalnie pisała ją życiem codziennym i świątecznym śląska biografia prywatna, wrażliwej na kontakt kulturowy, świadomej siebie antropolożki.

Z Bajramem! Tatarskie tradycje świąteczne

Z Bajramem! Tatarskie tradycje świąteczne

Album pt. Z Bajramem! Tatarskie tradycje świąteczne jest pierwszą publikacją w całości poświęconą zwyczajom i tradycjom związanym ze świętami religijnymi obchodzonymi przez polskich Tatarów.

Licho i inni

Licho i inni

Książka Agnieszki Taborskiej „Licho i inni” nowocześnie, dowcipnie i poetycko podejmuje tematykę polskich legend. W zaskakujący sposób interpretuje motywy ludowe i elementy rodzimego folkloru. „Licho i inni” to przepisane na nowo polskie, i szerzej – słowiańskie, baśnie uwzględniające wrażliwość dzisiejszego czytelnika.

Etnogadki, opowiastki o dawnych obrzędach i zwyczajach

Etnogadki, opowiastki o dawnych obrzędach i zwyczajach

„Etnogadki, opowiastki o dawnych obrzędach i zwyczajach” to świetnie zaprojektowana publikacja, której z przyjemnością patronujemy. Książka jest wspólnym projektem Moniki Michaluk i Michała Stachowiaka ze Strzecha Design, a także Witolda Przewoźnego, eksperta-etnografa.

Rośnij muzyczko, rośnij… Polskie instrumenty ludowe

Rośnij muzyczko, rośnij… Polskie instrumenty ludowe

„Rośnij muzyczko, rośnij…” to wydana przez Stowarzyszenie Twórców Ludowych we współpracy z Fundacją Stara Droga książeczka dla dzieci, prezentująca polskie instrumenty ludowe. Znajdziemy w niej opisy ponad 20 instrumentów z różnych regionów etnograficznych Polski. Jak zaznaczają autorzy jest to książeczka do zabawy. Opisy uzupełnione są ciekawymi zadaniami, łamigłówkami i zagadkami nawiązującymi do poszczególnych instrumentów.

Jan Rybczyński rzeźbiarz i malarz z Przysuchy

Jan Rybczyński rzeźbiarz i malarz z Przysuchy

Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze Oddział Muzeum Wsi Radomskiej wydało monografię twórczości rzeźbiarskiej i malarskiej Jana Rybczyńskiego. Autorką tekstu jest Katarzyna Markiewicz.

Literatura chłopska w powojennej Polsce. Prace zebrane

Literatura chłopska w powojennej Polsce. Prace zebrane

Literatura chłopska w powojennej Polsce jest pośmiertnym wydaniem zbioru artykułów i recenzji profesora UMCS Michała Łesiowa (1928-2016), członka m.in. Rady Naukowej Stowarzyszenia Twórców Ludowych.

Śpiew tradycyjny — modele edukacji. Doświadczenia polskie i serbskie

Śpiew tradycyjny — modele edukacji. Doświadczenia polskie i serbskie

Publikacja pod tytułem „Śpiew tradycyjny — modele edukacji. Doświadczenia polskie i serbskie” jest swoistym podsumowaniem projektu „Masterklasy”, który odbywał się w Warsztatach Kultury w 2017 roku, a także zbiorem tekstów na temat edukacji formalnej i pozaformalnej śpiewu tradycyjnego, ukazujących doświadczenia polskie i serbskie, których przykładów trudno szukać w dotychczasowej literaturze.