Nowości wydawnicze

Ukazała się monografia „Bojkowszczyzna Zachodnia – wczoraj, dziś i jutro”

Ukazała się monografia „Bojkowszczyzna Zachodnia – wczoraj, dziś i jutro”

Wydana przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN dwutomowa monografia pt. „Bojkowszczyzna Zachodnia – wczoraj, dziś i jutro” to pierwsze w języku polskim tak kompleksowe i obszerne opracowanie poświęcone w całości temu historycznemu regionowi etnograficznemu, którego granice obejmują znaczną część Bieszczadów Zachodnich.