Nowości wydawnicze

Zwyczaje zapustne na DVD

Zwyczaje zapustne na DVD

Muzeum Etnograficzne w Toruniu wydało płytę DVD poświęconą zwyczajom zapustnym. Przedstawia ona kujawski obrzęd „chodzenia z kozą”, który jest fenomenem kulturowym nie tylko w skali województwa, ale i całej Polski. Bezpłatne egzemplarze wydawnictwa otrzymać można w Muzeum.

Pieśni Marii Siwiec na płycie CD

Pieśni Marii Siwiec na płycie CD

Stowarzyszenie Akademia Łucznica wydało płytę Marii Siwiec, śpiewaczki z Gałek Rusinowskich koło Przysuchy, prezentującą tradycyjny śpiew i muzykę instrumentalną z pogranicza radomsko-opoczyńskiego. Premiera płyty 10 lutego w Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze.

Ukazała się monografia „Bojkowszczyzna Zachodnia – wczoraj, dziś i jutro”

Ukazała się monografia „Bojkowszczyzna Zachodnia – wczoraj, dziś i jutro”

Wydana przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN dwutomowa monografia pt. „Bojkowszczyzna Zachodnia – wczoraj, dziś i jutro” to pierwsze w języku polskim tak kompleksowe i obszerne opracowanie poświęcone w całości temu historycznemu regionowi etnograficznemu, którego granice obejmują znaczną część Bieszczadów Zachodnich.