Białostockie Muzeum Wsi

Białostockie Muzeum Wsi jest Oddziałem Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. To muzeum typu skansenowskiego. Można tu obejrzeć zabytkowe budynki drewniane przeniesione z różnych okolic województwa podlaskiego.

Obiekty rozmieszczone są na tarasach rzeki Supraśl. Można obejrzeć m.in. wiatrak „koźlak”, zespół budynków leśnych, chałupy, budynki gospodarcze, młyn wodny.

Ponadto skansen gromadzi zbiory etnograficzne, głównie wyposażenie mieszkań, różnego typu narzędzia m.in. rolnicze, kowalskie, stolarskie, sprzęty gospodarstwa domowego, ceramikę ludową, tkaniny i stroje oraz zabytki techniki rolnej i leśnej.

Zwiedzanie: codziennie 9-19; wystawy: wt.-pt. 9-15, sob.-ndz. 9-17

Adres:
Wasilków, Naddawki 21 c
16-010 Wasilków
tel.: (085) 743 60 82
e-mail: bmw@muzeum.bialystok.pl ,
www: http://bialostockiemuzeumwsi.pl