Instytucje

Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej

Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej

Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej jest Instytucją Kultury Województwa Podlaskiego. Mieści się w Wasilkowie, ale z centrum Białegostoku, stolicy regionu, to kilka minut jazdy samochodem. Możliwość spędzania czasu wśród zieleni i zabytkowej drewnianej architektury sprawia, że ludzie lubią tu przyjeżdżać.

Muzeum Etnograficzne w Toruniu

Muzeum Etnograficzne w Toruniu

Muzeum Etnograficzne w Toruniu jest jednym z trzech samodzielnych muzeów etnograficznych w kraju. Prowadzi bogatą działalność edukacyjną dla różnych grup wiekowych: dzieci, młodzieży i dorosłych, seniorów. Organizuje koncerty muzyki ludowej z polski i z zagranicy oraz kiermasze sztuki ludowej.

Stowarzyszenie Serfenta

Stowarzyszenie Serfenta

Stowarzyszenie Serfenta to organizacja pozarządowa powstała w Cieszynie w 2006 roku, zajmująca się dokumentacją, ochroną i rozwojem tradycyjnego rzemiosła. Skupia etnologów, pedagogów, instruktorów rękodzieła artystycznego, czeladników i mistrzów rzemiosła.

Stowarzyszenie Twórców Ludowych

Stowarzyszenie Twórców Ludowych

Stowarzyszenie Twórców Ludowych powstało z inicjatywy samych twórców w 1968 roku w Lublinie i jest związkiem twórczym zarejestrowanym na podstawie prawa o stowarzyszeniach. Obecnie organizacja zrzesza 2161 twórców ze wszystkich dyscyplin i ze wszystkich regionów kraju.

Muzeum Etnograficzne im. Franciszka Kotuli w Rzeszowie

Muzeum Etnograficzne im. Franciszka Kotuli w Rzeszowie

Wśród 10 tysięcy eksponatów zgromadzonych w Muzeum Etnograficznym im. Franciszka Kotuli przeważają muzealia dotyczące wytwórczości i sztuki ludowej. Najciekawsze eksponaty prezentowane są na dwóch wystawach stałych: “Stroje ludowe Rzeszowiaków i Lasowiaków” oraz “Dawna rzeźba ludowa”.

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu zajmuje się gromadzeniem i ochroną zabytków kultury ludowej z terenu Mazowsza północno-zachodniego zwanego Mazowszem Starym. Program zagospodarowania przewiduje budowę trzech wsi, osady karczemnej i młynarskiej oraz zespołu dworskiego.

Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli

Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli

Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli jako jedyna instytucja muzealna typu skansenowskiego w środkowej części polsko – niemieckiego pogranicza prezentuje kulturę regionalną podkreślając specyfikę tego terenu.