Artykuły: Sztuka ludowa

Zmierzch czy odrodzenie koronki klockowej ?

Zmierzch czy odrodzenie koronki klockowej ?

Początki koronkarstwa klockowego sięgają odległych czasów. I choć powszechnie przyjmuje się, że ojczyzną jego są Włochy, to wiele wskazuje na to, że wywodzi się ono ze wschodu. Znany jest bowiem fakt, że w Syrii i Grecji wyrabiano tego typu koronki na długo przed ich pojawieniem się w XVI wieku we Włoszech.