Zmarł Stanisław Sieruta – wybitny artysta ludowy Kurpiowszczyzny

8 października zmarł jeden z najbardziej znanych i cenionych śpiewaków i tancerzy ludowych na Kurpiowszyźnie. Stanisław Sieruta miał 81 lat.

„Jestem Kurpiem i kocham wszystko, co kurpiowskie – muzykę, pieśni, tańce, a także malowniczy krajobraz. Nie wstydzę się tego, że jestem Kurpiem – zawsze występuję w stroju kurpiowskim i uważam to za zaszczyt.” Takie było credo Stanisława Sieruty, jednego z najznakomitszych artystów ludowych Kurpiowszczyzny- śpiewaka, tancerza, malarza i rzeźbiarza.

Stanisław Sieruta (1935-2016) urodził się i mieszkał we wsi Olszyny, g. Czarnia – w sercu Kurpiowskiej Puszczy Zielonej. Śpiew i taniec były jego całym światem. W swojej rodzinnej wsi zorganizował i przez wiele lat prowadził Zespół Pieśni i Tańca “Olszyny”. Brał udział w najważniejszych imprezach folklorystycznych: “Miodobraniu Kurpiowskim”, Ogólnopolskich Festiwalach Folklorystycznych w Płocku czy Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym.

Z udziałem Stanisława Sieruty powstało 5 filmów dokumentalnych o kulturze i sztuce kurpiowskiej.

Działalność na niwie kultury regionalnej została dostrzeżona i uhonorowa­na wieloma nagrodami jak choćby „Zasłużony Działacz Kultury” (1967), „Za zasługi dla woj. ostrołęckiego” (1979), prestiżową Nagrodą im. Oskara Kolberga (1988). Najważniej­sze przy tym, że pozostawał nadal czło­wiekiem skromnym, z nieodłącznym uśmiechem na twarzy.

W szerokiej działalności społecznej pana Stanisława wiele miejsca zajmowała troska o sprawy twór­ców ludowych Kurpiowszczyzny. Od 1976 r. był członkiem Stowarzysze­nia Twórców Ludowych, pełniąc początkowo w Oddziale Mazowieckim, a potem w Oddziale Kurpiowskim, szereg odpowiedzialnych funkcji.

Będzie nam brakować jego leśnych pieśni i ciekawych opowieści o życiu. Bóg zapłać, Panie Stanisławie…

Uroczystości pogrzebowe Stanisława Sieruty zaplanowano na wtorek 11 października.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Twórców Ludowych

* Zdjęcie na górze: Stanisław Sieruta, fot. Biernat Kielak / arch. STL