Serce Dzwonu – Wędrówka Śladami Studziańskich Cudów

Już w drugiej połowie września, przez wsie Południowego Mazowsza przetoczy się doroczna Wędrówka Śladami Studziańskich Cudów.

Wyprawa ta jest ostatnią częścią realizowanego przez Stowarzyszenie Tratwa, trzyletniego projektu Serce Dzwonu – przedsięwzięcia w całości poświęconego tradycyjnym praktykom muzycznym, które niegdyś tworzyły oś gromadzenia się wiejskich wspólnot.

W ramach tego przedsięwzięcia odbędą się warsztaty poświęcone lokalnym pieśniom nabożnym oraz muzyce instrumentalnej, będą zabawy taneczne, uroczyste śpiewania pod kapliczką jak i teatr o Cudach Studziańskich. Wszystko to, dla uczczenia niezwykłych wydarzeń sprzed 350 lat które, doprowadziły do powstania Studziańskiego Klasztoru i znacząco wpłynęły na lokalną tożsamość kulturową. Powyższe, wydarzy się zwyczajowo w tygodniu poprzedzającym główny doroczny odpust w Studziannej.

Harmonogram i plan prac układa się następująco:

17.09.2011– Zabawa w Wygnanowie (koło Przytyka), rozpoczęcie około godziny 20:00. Prosimy o przybycie do Wygnanowa najpóźniej do godziny 18:00 – spotykamy się w starej szkole.

18.09.2011– Poranny przemarsz do Przystałowic Małych (ok. 10 -15 kilometrów), w których to Zabawa rozpocznie się już około godziny 16:00.

19 – 23.09.2011 – Zajęcia Warsztatowe – dwie "szkoły" i "zajęcia dodatkowe"

· Szkoła Gałecka – zajęcia poświęcone lokalnym pieśniom nabożnym, oraz biegunowo zorientowanym wobec nich "wyrywasom" – czyli zawiłym frazom wyśpiewywanym do muzyki instrumentalnej.

· Szkoła Przystałowska – zajęcia poświęcone muzyce instrumentalnej – miejscowym oberkom, poleczkom i mazurkom na skrzypce, bębenki i basy. Udział w klasie skrzypiec wymaga posiadania własnego instrumentu i podstawowej umiejętności jego obsługi, przejawiającej się zdolnością do samodzielnego nastrojenia i powtarzania prostych melodii ze słuchu. Klasa bębnowo-basowa, nie wymaga uprzednich przygotowań, wskazane jest posiadanie własnego instrumentu.

· Zajęcia Dodatkowe – nadobowiązkowe zajęcia poranne wdrażające w arkana zawiłości rytmicznych lokalnych tańców, poruszające problematykę współdziałania i relacji tancerzy, rozwijające umiejętności tupania tzw. "piątek" w trakcie tańca, itd. Zajęcia Dodatkowe dla początkujących obejmą naukę podstawowych kroków i motoryki tańców wirowych.

Zajęcia prowadzone będą 6 godzin dziennie. Odbywać się będą w Przystałowicach Małych, a dla "Szkoły Gałeckiej" również częściowo w Gałkach Rusinowskich.

Zajęcia Warsztatowe poprowadzą: Zofia Kucharczyk, Maria Siwiec, Maria Pęzik, Jan Gaca, Jan Kmita, Tadeusz Jedynak, Stefan Gaca, Marianna i Tadeusz Cieślakowie, Barbara Kietlińska, Stanisław Piejak, Ewa Grochowska, Marek Szwajkowski, Paweł Zając i Maciej Żurek.

Równolegle do śpiewaczych i instrumentalnych zajęć warsztatowych, uczniowie Gimnazjum w Rusinowie przygotowywać będą spektakl teatralny opowiadający o Cudach Studziańskich. Dla zainteresowanych przewidujemy możliwość udziału w tych pracach. Przygotowania spektaklu poprowadzi Marek Ruczko.

23.09.2011– Uroczyste Pieśni Nabożne pod kapliczką w Przystałowicach, oraz premiera spektaklu o "Cudach Studziańskich", rozpoczęcie około godziny 19:00

24.09.2011– przemarsz do Nieznamierowic, gdzie około godziny 19:00 . pod kościołem rozpocznie się zgromadzenie złożone ze wspólnych Pieśni Nabożnych, spektaklu o "Studziańskich Cudach" i Zabawy Tanecznej w miejscowej Remizie.

25.09.2011– poranna wyprawa na odpust do Studziannej a potem do Gałek Rusinowskich, gdzie już około godziny 16:00 rozpocznie się zgromadzenie złożone ze Śpiewów Nabożnych pod krzyżem w środku wsi, spektaklu, oraz Zabawy Tanecznej w remizie.

26.09.2011– podsumowanie i zakończenie projektu Serce Dzwonu, zarysowanie planów i celów kolejnych działań. O godzinie 15:00 odbędzie się pożegnanie uczestników.

Uwagi i warunki organizacyjne:

· Podczas Wędrówki organizatorzy zapewniają nocleg oraz jeden ciepły posiłek dziennie. Nie należy spodziewać się czterogwiazdkowego standardu – spać będziemy w starej szkole, u gospodarzy i na dawnej plebanii, spożywając codzienne frykasy miejscowych gospodyń.

· Należy mieć ze sobą ciepły śpiwór, karimatę oraz kubek na kawę/herbatę, przydatne będzie też urządzenie do nagrywania dźwięku.

· Koszt udziału w przedsięwzięciu wynosi 400 zł. opłata ta związana jest wyłącznie z kosztami organizacyjnymi, kosztami noclegów i wyżywienia, nie stanowi w żaden sposób uposażenia prowadzących ani innych kosztów projektowych. Wspomniana opłata nie pokrywa udziału w Zabawach Tanecznych – koszt biletu wynosi 10zł.

· Ilość uczestników Wędrówki jest ograniczona. Na zgłoszenia czekamy w nieprzekraczalnym terminie do 11 września 2011. Ponieważ decydująca jest dla nas kolejność zgłoszeń, prosimy o jak najszybsze deklarowanie chęci udziału w Wędrówce.

· Zabawy Taneczne, które odbędą się w trakcie Wędrówki stanowią niezależny element przedsięwzięcia, realizowany samodzielnie przez powstające właśnie Wiejskie Kluby Tańca. By te inauguracyjne wydarzenia stały się sukcesem wskazany jest liczny udział przyjezdnych gości – dlatego upraszamy o jak najszersze reklamowanie informacji pt.: "Zabawy Taneczne w Radomskim". (rezerwacje noclegów o których mowa w tym tekście nie dotyczą uczestników Wędrówki Śladami Studziańskich Cudów).

· Zgłoszenia przyjmuje i na wszelkie pytania odpowiada Asia Żurek, azurawinka@gmail.com tel: 500041842

Organizatorzy i sponsorzy:

· Wędrówka Śladami Studziańskich Cudów realizowana jest w ramach projektu Serce Dzwonu prowadzonego przez Stowarzyszenie Tratwa z Olsztyna (więcej o Tratwie i jej działaniach znajdziesz na stronach: www.tratwa.pl, www.sercedzwonu.tratwa.pl, www.ogniwa-tratwa.pl)

· Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

TESTTT