Nowy numer „Twórczości Ludowej”

Ukazał się 83 numer kwartalnika Stowarzyszenia Twórców Ludowych „Twórczość Ludowa”. W bieżącym wydaniu przeczytacie m.in. o Roku Jana Pocka – w 100-lecie urodzin, Wierzeniach i zwyczajach związany z ciążą i narodzinami dziecka z obszaru południowego Podlasia, a także o zwyczajach zapustnych powiatu lublinieckiego.

Spis treści

Twórczość Ludowa, R. XXXII (83) 2017 Nr 3-4

Rok Jana Pocka – w 100-lecie urodzin
Ewa Hadrian, Wielki powrót, czyli Rok Jana Pocka – 1
Marian Burek, Powrót Jana Pocka – powrót wartości uniwersalnych – 3
Donat Niewiadomski, Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Pocka (1972–2017). Geneza – dzieje – współczesność – 5
Wiersze laureatów I Konkursu Poetyckiego im. Jana Pocka – 13
Protokół z posiedzenia jury XLVI Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Jana Pocka – 15
Donat Niewiadomski, Nagroda Artystyczna im. Jana Pocka – 17

Szkice i opracowania
Katarzyna Syszka, Tematyka muzyczna w literaturze ludowej Śląska Cieszyńskiego – 22

Z archiwum folkloru
Jan Adamowski, Wierzenia i zwyczaje związane z ciążą i narodzinami dziecka z obszaru południowego Podlasia – 27
Robert Garstka, „Dziady, murzyny, ostatkorze i niedźwiedzie”… Zwyczaje zapustne powiatu lublinieckiego – 32

Sylwetki
Katarzyna Ufniarz, Wiara w pasji ukryta. Jubileusz 40-lecia pracy twórczej Zdzisława Słoniny – 37

Odeszli od nas
Paweł Onochin, Żegnamy Adama Głuszka i Jana Kudrewicza – 39

Proza
Danuta Ewa Skalska, Upiór – 40
Monika Bisek-Grąz, Znaki – 41
Elżbieta Maria Grymel, uO zbóju Madeju – 42
Waleria Prochownik, Rezurekcyje – 43
Zofi a Przeliorz, Wodne leluje – 44
Kazimierz Surzyn, Jak Szymon fi gurę budował – 45

Wiersze
Joanna Bolimowska – 16, Małgorzata Borzeszkowska – 26, Stanisław Buczyński – 13, Józef Chojnacki – 52, Tadeusz Dejnecki – 54, Halina Graboś – 16, Florianna Kiszczak – 59, Marek Klamczyński – 21, Maria Kozaczkowa – 13, Józef Małek – 13, Emilia Michalska – 14 , Marek Mioduszewski – 21, Piotr M. Nowak – 16, Hanka Nowobielska – 13, Bronisław Pietrak – 14, Teodora Maria Pikuła – 56, Anna Piliszewska
– 62, Waleria Prochownik – 46, Iwona Świerkula – 21, Elżbieta Wójtowicz – 16, Katarzyna Justyna Zychla – 46

Recenzje i omówienia
Karolina Dziubata, Autentyczność kolędnicza. Kaszubskie kolędowanie w książce Iwony Świętosławskiej – 47
Karolina Anna Pawłowska, Elementarz tradycji Regionu Kozła – 49
Marta Wójcicka, Wokół opowieści wspomnieniowej – 50
Katarzyna Kraczoń, Mistrzowie tradycji − publikacje o twórcach ludowych – 53
Beata Maksymiuk-Pacek, „Dlaczego wąż nie ma nóg?” – zwierzęta widziane oczami lubelskich etnolingwistów – 55
Katarzyna Smyk, Moja topola, nasza topola. O tomikach wierszy Jana Czarneckiego – 57
Informacje
Karolina Dziubata, Mały Kolberg. Żywa tradycja inspiracją do pracy z dziećmi – 60
Dorota Majerczyk, „Ej, zagrojcie dudzicki…” Wystawa instrumentów pasterskich Piotra Majerczyka – 63
Katarzyna Prorok, Lubelska konferencja o pożywieniu tradycyjnym – 64
Katarzyna Kraczoń, Kaszubskie drzeworyty ludowe Włodzimierza Ostoi-Lniskiego – 65
Malwina Kołt, Festiwal zakopiański 2017 – kolejne otwarcie okna na świat góralskiego folkloru – 66

* * *

Twórczość Ludowa ukazuje się dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Kwartalnik wydawany przez Stowarzyszenie Twórców Ludowych  to jedyne pismo o zasięgu ogólnopolskim w całości poświęcone współczesnej twórczości ludowej, jej osiągnięciom i problemom.

Pismo porusza problemy nurtujące środowisko, ukazuje złożoność i unikalne piękno polskiego dziedzictwa kulturowy ludowej, popularyzując je we wszystkich przejawach. Autorami publikowanych tekstów są wybitni naukowcy ze środowisk akademickich z całego kraju, etnografowie, socjologowie, kulturoznawcy, poloniści, muzykolodzy, folkloryści, regionaliści, sami twórcy ludowi, pracownicy regionalnych instytucji kultury, a także pasjonaci i osoby zainteresowane tą problematyką.

Ukazujące się od 1986 roku ogólnopolskie czasopismo „Twórczość Ludowa” wydawane jest w tradycyjnej formie jako kwartalnik (od trzech lat w postaci dwóch podwójnych numerów w roku, a 2011 jednego – poczwórnego numeru). Pismo powstało na bazie wydawanego od 1971 r. „Biuletynu Informacyjnego”. Redaguje je nieetatowe Kolegium Redakcyjne, od 2005 roku pracujące pod kierunkiem Redaktora Naczelnego prof. Jana Adamowskiego (przewodniczącego Rady Naukowej STL).

Szczegóły, informacje, zamówienia na www.zgstl.pl/wydawnictwa/tworczosc-ludowa