Dawna farbiarnia wełny w Rzeczycy po wielu latach znów otwarta

Niewiele jest jeszcze takich miejsc. Założona w 1937 roku farbiarnia wełny rodziny Sochów w Rzeczycy to unikatowy na skalę Europy obiekt. Rodzinny zakład funkcjonujący do lat 90. XX wieku  po wielu latach znów otwiera swoje drzwi. W październiku na kilka dni zostanie udostępniony zwiedzającym. 

Akcja „Farbiarnia – Drzwi otwarte” jest częścią działania edukacyjno-społecznego realizowanego przez Fundację Tres. Pomysł ten jest kontynuacja projektu RGB – Regionalna Grupa Barw, eksplorującego strój ludowy i towarzyszące mu czynności tkackie, barwierskie występujące w Rawskim, Opoczyńskim, Łowickim.

Projekt ma na celu ochronę dziedzictwa materialnego i niematerialnego wsi Rzeczyca, ocalenie od zapomnienia narzędzi, receptur i technik barwierskich oraz zwrócenie uwagi mieszkańców gminy na ogromne bogactwo lokalne, kapitał tkwiący w kulturze ludowej, konkretnych miejscach i osobach. Projekt zakłada aktywizację i włączenie się społeczności lokalnej (w szczególności młodzieży), co wpłynie na wzmocnienie tożsamości regionalnej i rozwój działań na rzecz uatrakcyjnienia turystycznego i gospodarczego regionu.

Farbiarnia dawniej i dziś

Wojciech Socha (72 lata) przejął farbiarnię wełny po swoim ojcu Władysławie. Pomagał mu od lat 70. Farbiarnia funkcjonowała do lat 90. XX w., barwiąc już coraz mniej przędzy na wełniaki (w okresie rozkwitu ok. 200 kg tygodniowo), a coraz więcej na odzież współczesną.

Zachowały się tu kotły z całym zapleczem: kije do podwieszania, wanna do płukania, regały do odbierania i wydawania wełny, koziołki do suszenia, numerki do znakowania motków, księgi, faktury i katalogi barwników.

Te artefakty oraz wspaniała osoba Wojciecha Sochy stworzą przydomowe muzeum, w którym przedstawione zostaną: rodzinna tradycja farbiarska, historia barwierstwa, proces barwienia, miejsce kolorów i farbiarza w społeczności lokalnej (dla której strój regionalny był bardzo ważnym elementem identyfikacji), wspomnienia o trudnościach prowadzenia prywatnego zakładu w okresie PRL-u, czas
rozkwitu i wygaszania farbiarni.

Farbowanie Socha 7

Farbowanie, fot. RGB

Ważne miejsce zajmą regionalne nazwy kolorów oraz barwniki i receptury barwierskie. Dzięki takim lokalnym farbiarniom wiejskie tkaczki mogły barwić małe ilości wełny na bardzo wiele różnych kolorów i tworzyć z nich niezwykle fantazyjne tkaniny, z których zasłynęły szczególnie Ziemia Łowicka, Rawska i Opoczyńska.

W projekt zaangażowani są wolontariusze – młodzież ze Szkoły Podstawowej w Rzeczycy oraz uczestnicy zajęć muzycznych Gminnego Ośrodka Kultury.

Czasowe otwarcie muzeum na potrzeby projektu:
15-19.10.2018 – grupy zorganizowane * – oprowadzanie + zajęcia barwierskie
20-21.10.2018 godz. 10.00 – 15.00 – zwiedzanie indywidualne – oprowadzanie

wstęp bezpłatny
* po wcześniejszym umówieniu tel. 604592367

Partnerzy: Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzeczycy, Gminny Ośrodek Kultury w Rzeczycy

Dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wspólnie dla dziedzictwa.

Zapraszamy na stronę www.regionalnagrupabarw.pl i www.tres.org.pl

farbiarnia-plakat