Czepce, czepki i półczepce. Nowe wydawnictwo Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu wydało katalog wystawy „Czepce, czepki i półczepce” autorstwa Anny Grabińskiej-Szczęśniak. Liczący ponad 70 stron katalog prezentuje jedną z najliczniejszych kolekcji Działu Etnografii Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu – kolekcję strojów ludowych.

Wśród kilku tysięcy elementów, blisko pięćset eksponatów, to kobiece nakrycia głowy ze wszystkich subregionów Śląska. Dzięki tradycjom kolekcjonerskim, sięgającym początku XX wieku, w zbiorach znajdują się także czepce z innych regionów Polski oraz z ziem wschodnich II Rzeczypospolitej.

Katalog towarzyszący wystawie Z głową w chmurach? Czepce, czepki i półczepce jest prezentacją najciekawszych i najbardziej charakterystycznych nakryć głowy pozyskiwanych w trakcie badań terenowych, drogą zakupów i darów.

Znajdziemy tutaj obiekty od połowy XIX wieku do lat 30. XX wieku, kiedy to rozpoczął się stopniowy proces wypierania stroju ludowego przez modę miejską.

Bogactwo zbiorów Działu Etnografii pozwoliło na zaprezentowanie w katalogu nakryć głowy, wraz z ikonografią,  należących wyłącznie do Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Natomiast na wystawie ekspozycja została uzupełniona eksponatami z Muzeum Etnograficznego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Poznaniu, Muzeum Etnograficznego w Krakowie, Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Muzeum – Zamek w Łańcucie i Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju.

Wystawa, wraz z towarzyszącym jej katalogiem, jest przede wszystkim prezentacją bogatych zbiorów i z pewnością nie wyczerpuje tematu. Pokazuje rozmaitość nakryć głowy, które przez wieki były najważniejszym elementem stroju kobiety zamężnej, a dziś są zapomniane.

Format 210 x 210 mm, 76 stron, oprawa miękka, ilustracje czarno-białe i kolorowe, tekst w języku polskim, rok wydania 2017.

Szczegóły: www.muzeum.bytom.pl

czepce-czepki_wydawnictwo2