Bielsko-Biała. Lureaci Nagrody im. Władysława Orkana’ 2008

29 maja o godzinie 17.00 w Bielskim Centrum Kultury odbędzie się uroczysta gala rozdania Nagród im Władysława Orkana za rok 2008. Nagrody fundowane przez Fundację im. Karola Lewakowskiego i działający pod jej auspicjami Instytut im. Władysława Orkana przyznawane są osobom, które wyróżniają się wybitnymi osiągnięciami w upowszechnianiu kultury regionalnej.

Kapituła pracująca pod przewodnictwem Jarosława Kalinowskiego przyznała następujące nagrody:

Nagrody artystyczne (równorzędne):

Mirosław Bochenek, poeta z Bielska Białej, autor pięciu zbiorów, w których w interesujący sposób ukazuje artystyczny obraz Podbeskidzia, autor liryki refleksyjnej przedstawianej w sposób nieco już zapomniany (rym, rytm);

Wanda Łomnicka – Dulak, poetka, etnograf, autorka słownika gwar góralskich, za pietyzm w utrwalaniu dziedzictwa kulturowego dialektów polskiego Podhala i Podbeskidzia;

Stanisław Kwaśny, rzeźbiarz ludowy z Podbeskidzia, za radość, pogodę ducha, witalność swojej twórczości, wyzwalającej wzniosłe uczucia, czułość, dobro, piękno, miłość.

Nagrody honorowe (równorzędne):

Gustaw Hadyna, rzeźbiarz, za całokształt twórczości artystycznej sięgającej swymi korzeniami dziedzictwa kultury i tradycji wsi polskiej;

Stanisław Kobiela – długoletni Prezes Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, za całokształt pracy społecznej na rzecz środowisk regionalnych lokalnych, za inicjowanie wielu akcji artystycznych i społecznych, za bezkompromisowość w ochronie rodzimego krajobrazu i polskiej kultury.

Marian Ormaniec, animator kultury, za całokształt działalności na rzecz kultury ludowej z uwzględnieniem zasług Mamy, Rodzeństwa i całej Rodziny;

Józef Styczeń, dyrektor Krakowskiego Banku Spółdzielczego w Bochni, za mecenat nad środowiskami artystycznymi lokalnymi, regionalnymi i ogólnopolskimi.

Szeroko o laureatach tegorocznej i poprzednich edycji pisze patron medialny Instytutu Orkana portal www.potrawyregionalne.pl.

Impreza odbędzie się w piątek 29 maja 2009 roku o godzinie 17.00 w Bielskim Centrum Kultury (ul. Słowackiego 27; 43-300 Bielsko-Biała).

TESTTT